Terapi

Jeg anvender flere terapeutiske tilgange, der har rødder i narrativ terapi, emotionsfokuseret terapi og kognitiv terapi. Jeg udvælger de metoder, der bedst kan afhjælpe din problemstilling.

Terapi er afgørende for at opløse de følelsesmæssige blokeringer og fastlåste tankemønstre som eksempelvis et lavt selvværd, traumer, afhængighed, stress eller senfølger efter vold kan forårsage. Belastningsreaktionerne kan komme til udtryk på forskellige måder f.eks.:

  • Du er konstant bekymret, træt og savner overskud, måske fordi du har søvnproblemer eller tankemylder. Dit humør er svingende.
  • Du begynder at lægge mærke til, at det bliver vanskeligere for dig at opretholde struktur, huske, og koncentrere dig.
  • Det er svært for dig at være nærværende og følelsesmæssigt engageret i samme grad, som du plejer.
  • Du er tilbageholdende med at udtrykke dine tanker, følelser og behov. Du er selvkritisk pga. usikkerhed om du er god nok, eller gør det godt nok.
  • Det hele er lidt utrygt, og du har måske mistet følelsen af at have fuld kontrol over dine tanker, følelser og din krop.
  • Du kan have svært ved at mærke og imødekomme dine behov, det handler blot om at overleve og komme igennem dagen.
  • Det kan være svært at sige fra overfor dine omgivelser pga. bekymring for at blive opfattet som egoistisk, eller frygt for at miste nogen, hvis du afgrænser dig. 
  • Du forsøger at skjule for dine omgivelser, hvordan du i virkeligheden har det, ved at sætte en facade op. Du vil helst undgå opmærksomheden, og at andre skal bekymre sig om dig. Du tænker, at du nok selv skal komme igennem det. Du kender dig selv som en stærk person, som tidligere har gennemlevet svære perioder i dit liv.

Når din problemstilling tager kontrollen over dit liv,

inviteres du til at finde nye måder, at forholde dig til dig selv og dit liv på.

Vi starter derfor med en samtale om din aktuelle situation, og hvordan den påvirker dig mentalt, kropsligt, adfærdsmæssigt og i forhold til dine relationer. Vi afklarer dine mål og ønsker dels for terapien og for den forandring, som du ønsker at skabe i dit liv.

Terapi & kropsafbalancering

Det er op til dig, om du kun ønsker terapi, eller du vil kombinere det med kropsafbalancering. Kropsafbalanceringen har til formål at styrke din kropsbevidsthed og afbalancere din krop. Det sker gennem lette tryk på bl.a. dine medianbaner, der er kroppens energibaner og Access bars 32 hovedpunkter. Du har mulighed for at supplere med NADA (øreakupunktur), hvis du ønsker dette. 

Vil du gerne vide, hvad du selv kan gøre for i højere grad at drage egenomsorg og styrke dit selvbillede, kan du få inspiration ved at klikke her: