We GROW together – For virksomheder med fokus på trivsel

Livet leves også uden for arbejdspladsen og kan være forbundet med op- og nedture, der kan påvirke medarbejderens arbejdsevne, engagement og livsglæde. GROW er en tidlig og specialiseret indsats, der har til formål, at skabe en arbejdskultur, hvor der er åbenhed omkring livskriser som stresssymptomer, afhængighed, vold, selvværdsproblematikker, skilsmisse og sorg.

For vi kan ALLE blive udfordret og have brug for redskaber samt en støttende hånd til at finde fodfæste, når vi overvældes og mister balancen. Min erfaring er, at mange medarbejdere udholder for meget og for længe, i deres bestræbelser på selv at løse deres problemstilling, hvilket blot forværrer belastningssymptomerne. Først når de er så overlastet, at de læner sig op ad en sygemelding, inddrager de arbejdspladsen. Vi ved alle, at sygemeldinger er en stor udgiftspost for en virksomhed. Men det behøver slet ikke komme dertil.

GROW er et forløb, der kan skabe større trivsel for jeres medarbejdere. Hvor I som virksomhed kan sende et stærkt budskab til jeres medarbejdere om, at I er der for dem, og I har en arbejdskultur, hvor man også kan tale om det, som gør ondt. Dette kan nedbringe risikoen for længerevarende sygemeldinger og afskedigelser.

Med professionel rådgivning og terapi kan medarbejderen komme styrket igennem livskrisen med nye redskaber og erfaringer i værkstøjskassen og større selvkendskab. Dette er ikke blot til gavn for medarbejderen selv, men også for jer som virksomhed.

Forløbet starter op straks medarbejderen giver udtryk for at være udfordret af en belastningstilstand, som medarbejderen ønsker hjælp til. Det består af 5 coaching/terapi sessioner, som afholdes med 14 dages mellemrum. Dette kan kombineres med NADA øreakupunktur, der effektivt kan lindre fysiske belastningstilstande som stress symptomer, uro, depression, tankemylder, trang, søvn- og koncentrationsbesvær mv. Forløbet kan skræddersys jeres virksomheds behov, og det kan enten afvikles i jeres virksomhed eller i min klinik i Hadsund afhængig af, hvad der passer jer, eller den enkelte medarbejderen bedst.

Holdforløb: Skab mentalt og fysisk overskud og styrk dit selvbillede

Næste hold starter onsdag d. 21.08.24 kl. 18.30-20:45 i Hadsund

Holdforløbet er kendetegnet ved, at du får mulighed for at få viden, dele erfaringer, og opleve at du ikke er alene om at savne en hverdag med mere energi, og mindre selvkritik.

Gennem forløbet opnår du et større selvkendskab, samtidig med at vi arbejder med din indre power, tanke- og handlemønstre, der gør dig i stand til at slippe begrænsende overbevisninger.

Min erfaring er, at der hurtigt opstår en stærk fællesskabsfølelse, hvor alle deltagere har meget at berige hinanden med, hvilket får dine og den samlede gruppes styrke og ressourcer til at vokse.

Holdforløbet er sammensat af teoretiske oplæg, gruppedrøftelser og mindfulnessøvelser. Du lærer undervejs effektive teknikker, som du kan have gavn af resten af dit liv. Du har desuden mulighed for NADA (øreakupunktur), hvis du ønsker dette.

Du vil under forløbet arbejde med følgende temaer:

 • Forståelse af dit nervesystem/dine kropslige reaktioner – og hvordan du får mere energi i hverdagen.
 • Forandringsprocesser -hvordan du bliver mere bevidst om dine ressourcer og bringer dem i spil. Så du kan opnå dine mål.
 • Struktur, prioritering og handling – hvordan du skaber balance i arbejdslivet og privatlivet
 • Kommunikation – hvordan du kan udtrykke og imødekomme dine behov samt slippe din indre kritikker fri.
 • Identitet og værdier – hvordan du styrker din identitetsfølelse og finder ind til de værdier, som du vil styre dit liv efter.
 • Afgrænsning – hvordan du grænsesætter og bliver i stand til at lytte, støtte og hjælpe andre, uden det er på bekostning af dig selv.

Majas oplevelse af holdforløbet

Du tog udgangspunkt i vores liv og udfordringer. Jeg havde en oplevelse af, at man blev mødt som den man er. Det var dejligt betryggende, at du skabte et trygt rum, og havde styr på det hele. God undervisning, jeg fik mange brugbare teorier med undervejs kombineret med personlig sparring og hjælp. Jeg har fundet en indre ro i forhold til mig selv. Jeg bekymrer mig ikke længere om, hvad andre tænker, men gør det som føles rigtigt for mig”.

Holdforløb med fysisk fremmøde

Holdforløbet består af 6 mødegange med fysisk fremmøde hver 14 dag fra kl. 18:30 – 20:45. i alt 13 ½ timer.

Mødedatoer: 21.08.24 – 4.09.24 – 18.09.24 – 2.10.24 – 16.10.24 og 30.10.24. Der er max. 8 deltagere. Du tilmelder dig nedenfor.

Hver 6 uge – har du mulighed for at deltage i et nyt spændende webinar

Webinar: Slip hensynsbetændelse

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved torsdag d. 31.07.24 fra kl. 19:30-20:15. Webinaret er ganske gratis, du behøver bare at tilmelde dig.

Dette webinar handler om, hvordan du slipper af med hensynsbetændelse.

Og nej hensynsbetændelse er ikke en ydre tilstand, der kan ses af dig selv eller andre. Så det kan desværre ikke kurreres med cremer, kosttilskud, penicillin o.lign.

Hensynsbetændelse relaterer sig til vores selvværd. Det kan forklares som en tilstand, hvor vi er i underskud af selvværd og selvaccept, og forsøger at skabe overskud ved at dække andres behov.

Det har den kedelige konsekvens, at vi til sidst ender med at være ude af stand til at kunne mærke vores egne behov. Det kan føre til udbrændthed, depression, og i værste fald smitter du dine børn med hensynsbetændelse.

Så hvordan behandler man hensynsbetændelse?, det vil jeg give dig tips til på dette webinar.

NYHED Pårørende til voldsudsatte – online forløb

Du har nok aldrig forestillet dig, at du skulle stå i en situation, hvor din ven/mor/far/bror/søster/kollega bliver udsat for vold.

Jeg har i 6 år arbejdet med pårørende til voldsudsatte, og jeg ved, at det er en svær situationen at være i, der kan opleves meget kaotisk og forvirrende. Du kan være fyldt med mange bekymringer og afmagt, som kan dræne dig for energi og glæde.

Du oplever måske, at du savner viden for at forstå hvad der i virkeligheden sker. Hvorfor din kære ikke er i stand til at bryde ud af forholdet, når det skader hans/hendes fysiske og psykiske helbred. Du har sikkert allerede prøvet forskellige tilgange i dit forsøg på at hjælpe. Du spørger sikkert dig selv, hvordan du kan støtte din kære, uden at risikere at miste relationen til ham/hende.

Vold er kompleks. Når du får den nødvendige viden og forståelse for voldsmekanismerne, vil du pludselig kunne se voldsmønstret og bedre forstå den voldsudsattes belastningssymptomer og reaktionsmønstre. Når du bliver klædt på med redskaber til, hvordan du kan navigere som pårørende – også uden selv at gå ned – har du de bedste forudsætninger for at kunne hjælpe voldsudsatte med at bryde med volden.

Du kan vælge om du ønsker individuel online pårørende samtaler eller om du vil benytte dig af dette intensive forløb. I forløbet har vi en opstartssamtale, hvor vi tager udgangspunkt i din aktuelle situation. Herefter får du video undervisningsmateriale, der er indeholder viden om nedenstående temaer, hvorefter vi igen har en afsluttende samtale.

Her kommer du til at lære, alt det som er værd at vide som pårørende bl.a.

 • Hvordan de forskellige voldstyper påvirker den voldsudsatte.
 • Hvordan et voldelig parforhold typisk udvikler sig, og hvorfor den voldsudsatte ikke bare bryder ud af relationen til voldsudøveren.
 • Hvilke fysiske, psykiske og sociale kendetegn den voldsudsatte ofte udviser pga. af volden.
 • Hvordan du som pårørende kan tage hånd om dig selv, og samtidig være en støtte for den voldsudsatte.
 • Hvorfor det kan være svært som pårørende at gennemskue, at der er tale om en voldelig relation.
 • Hvordan du kan navigere og afgrænse dig fra voldsudøvers manipulation og grænseoverskridende adfærd.
 • Hvordan du bedst kan støtte voldsudsatte i processen med at bryde med volden, uden at risikere at miste relationen.

Forløb med terapi og behandling til voldsudsatte kvinder og mænd

Jeg har igennem de sidste 6 år specialiseret mig i vold og voldsbearbejdning. Jeg har arbejdet professionelt med voldsudsatte, der har ophold på krisecenter eller er tilknyttet ambulant rådgivningsforløb. Jeg har afviklet mange individuelle samtaleforløb og gruppeforløb for voldsudsatte og deres pårørende. Jeg har hjulpet hundrede af voldsudsatte igennem de forandringsprocesser, der gjorde dem i stand til at se voldsmønstret, forstå voldsmekanismerne, frigøre sig fra volden og bearbejde de sociale, psykiske og fysiske senfølger. Jeg står klar til at dele min ekspertise med dig, for ingen fortjener at leve i vold.

Er du i tvivl, om du er udsat for vold?

Så er det fuldt forståeligt, for vold er meget kompleks. Kan du svare ja til et eller flere af spørgsmålene, kan du være udsat for vold.

 • Har du tænkt på, at du ofte er nervøs eller bange, når din partner er i nærheden?
 • Sætter din partner direkte/indirekte rammerne for jeres parforhold, så det er din partners behov som bliver opfyldt, hvilket resulterer i en skæv magtbalance imellem jer?
 • Vil din partner ofte bestemme over dit tøjvalg, dit udseende, hvad du skal lave, og hvem du kan være sammen med?
 • Har du følelsen af, at din partner overvåger, hvad du siger, skriver og gør?
 • Får din partner dig til at gøre noget, som du ikke har lyst til?
 • Har din partner holdt dig fast eller forhindret dig i at forlade hjemmet?
 • Har din partner talt nedværdigende til dig, udsat dig for krænkende handlinger, slået dig eller truet dig?

Uanset hvilken voldsform du har oplevet, kan de sociale, psykiske og fysiske senfølger komme til udtryk på mange forskellige måder. Du kan have følelsen af at have mistet kontrollen over dine tanker pga. katastrofetanker og tankemylder. Din krop udviser højest sandsynligt også tegn på at være overbelastet. Det kan være i form af søvnbesvær, en overvældende træthed, uro og rastløshed. Samtidig kan det være svært at udholde tidspunkter med ro, da du i disse stunder følelsesmæssigt kommer i kontakt med det, som skete. Du kan opleve, at et ord, et billede, en lyd eller en duft udløser et flashback.

Det kan i dagligdagen være umådeligt svært at huske, have overblik og koncentrere sig. Du kan være energiforladt, mærke tomhed og tristhed. Volden kan have efterladt sig spor af ængstelse og angst, så dit alarmberedskab er højt og dit nervesystem overaktiveret.

Måske føler du, at du har mistet fornemmelsen af, hvem du er, og hvad du har brug for, fordi det hele har handlet om voldsudøverens behov. Du kan føle dig usikker og i tvivl om din egen dømmekraft, da du har været underlagt voldsudøverens regler, magt og kontrol. Det kunne sikkert få alvorlige konsekvenser, hvis du udtrykte en anden holdning eller dine behov. Med tiden indså du, at det var nødvendigt for at overleve volden, at undertrykke dig selv, for at beskytte dig selv/dine børn, og derved undgå konflikter, der kunne føre til vold.

Du har måske undervejs mistet betydningsfulde mennesker i dit netværk pga. social kontrol. Voldsudøveren har sikkert forsøgt at overbevise dig om, at dine nærmeste ikke ville dig det godt, med henblik på at gøre dig mere afhængig af sig selv. Det kan ofte føre til en følelse af ensomhed og en oplevelse af, at have kæmpet længe og alene, særligt hvis skyld og skam har stået i vejen for, at du kunne række ud efter hjælp.

Lad os slå en ting fast: Vold er både uacceptabelt og ulovligt, og du bærer ALDRIG ansvaret for voldsudøverens adfærd. Du behøver ikke gå vejen alene. Jo mere du tør åbne op, italesætte det som er hændt dig, i tillid til at nogen vil møde og støtte dig, jo lettere kan du få bugt med senfølgerne af volden, og blive i stand til at finde din retning videre i livet.

Terapi online – eller ved fremmøde i Hadsund eller Thisted

I terapien hjælper jeg dig til at tage kontrollen over dit liv tilbage og støtter dig i at finde fodfæste igen. Herigennem kan du opnå viden om voldsmønstret, voldsmekanismerne og få forståelse for dine belastningssymptomer og reaktionsmønstre. I voldsbearbejdningen har vi fokus på dine senfølger efter volden og dit mål med terapien.

Her er eksempler på, hvad jeg hjælper mange med i terapien; at forstå og undgå manipulation/gaslighting, slippe redder rollen, traumer, finde egne værdier, sorg og tab, udtrykke tanker og følelser, isolation og ensomhedsfølelse, grænsesætning, et nyt netværk, at tale med børn om volden, skyld og skam, styrke selvværd/identitetsfølelse, egenomsorg, kontakten med voldsudøver hvis man har børn sammen, og faresignaler ift. nyt parforhold.

Forløb for dig der vil kombinere terapi & kropsbehandling

Dina Alminde og jeg har udviklet dette unikke tilbud, der kombinerer både krop og sind. Her anvender jeg min terapeutiske viden om voldsbearbejdning og Dina sin ekspertise med akupunktur og auriculoterapi behandling, der effektivt kan afhjælpe dine senfølger efter vold. Auriculoterapi er af WHO anerkendt som et diagnostisk- og behandlerredskab. Gennem præcis stimulation af relevante punkter i øret er målet at fremme kroppens naturlige helbredsprocesser og genoprette den indre balance. Metoden er særligt egnet til behandling af stress, angst, traumer og PTSD symptomer.

Du kan vælge mellem følgende individuelle pakker:

Nr. 1. indeholder:

3 terapisamtaler (afholdes i Hadsund eller Thisted efter dit ønske) og 1 auriculoterapi traumebehandling (afholdes i Thisted). Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig, så det matcher dine behov.

Nr. 2 indeholder:

6 terapisamtaler (afholdes i Hadsund eller Thisted efter dit ønske) og 2 auriculoterapi traumebehandling (afholdes i Thisted). Vi tilrettelægger forløbet sammen med dig, så det matcher dine behov.

Holdforløb for voldsudsatte

Holdforløbet består af 6 mødegange, man mødes hver 14 dag i Dina Almindes klinik i Thisted. Der vil max. være 8 deltagere. Man vil i forbindelse med gruppeforløbet være underlagt tavshedspligt, så det er et trygt rum for dig, at træde ind i.

Holdforløbet er sammensat af teoretiske oplæg, gruppedrøftelser og traumebehandlinger. Du vil opnå effektive teknikker til bearbejdning af senfølgerne og du vil undervejs modtage 2 auriculoterapi behandlinger. Der oprettes en lukket Facebookgruppe, hvor du kan kommunikere med de øvrige gruppedeltagere undervejs og efter forløbet.

Vi kommer i forløbet omkring følgende temaer:

 • Kroppens belastningsreaktioner og helingsproces
 • Forståelse af traumer/traumebehandling
 • Voldsmekanismerne
 • Traumatiske tilknytningsmønstre
 • Grænsesætning
 • Selvværd/ identitet
 • Skyld og skam
 • Egenomsorg